جنبش فکری هنری سنما انقلاب
مزه مزه کردن تاریخ در مستند آقای نخست وزیر/ مسعود جلیلوند خسروی
مزه مزه کردن تاریخ در مستند آقای نخست وزیر/ مسعود جلیلوند خسروی
فرار به جایی که در آن هستیم؛ نقدی بر فیلم هلن/ محمد بحرینی
فرار به جایی که در آن هستیم؛ نقدی بر فیلم هلن/ محمد بحرینی
آیت الله جوادی آملی: هنر تجلی معقول است در ساخت خیال با شرط خروجی جمال محسوس
آیت الله جوادی آملی: هنر تجلی معقول است در ساخت خیال با شرط خروجی جمال محسوس
هادی حجازی‌فر، جمشید هاشم‌پور دهه ۹۰ است/ فیلم بعدی من درباره اتفاقات تابستان ۶۷ است
هادی حجازی‌فر، جمشید هاشم‌پور دهه ۹۰ است/ فیلم بعدی من درباره اتفاقات تابستان ۶۷ است
< بعدیقبلی >