جنبش فکری هنری سنما انقلاب
حجت الاسلام سرلک: دو روحانی فیلم «یتیم‌خانه ایران» هیچ‌کدام در موقعیت‌هایی که بتوانند جوهره اسلام ناب را نشان بدهند، قرار نمی‌گیرند.
حجت الاسلام سرلک: دو روحانی فیلم «یتیم‌خانه ایران» هیچ‌کدام در موقعیت‌هایی که بتوانند جوهره اسلام ناب را نشان بدهند، قرار نمی‌گیرند.
دکتر مجید شاه حسینی: برخی فیلم اولی‌ها خود را جهان‌وطن می‌پندارند و از فیلم دوم ذره‌ای به نفع انقلاب موضع نمی‌گیرند
دکتر مجید شاه حسینی: برخی فیلم اولی‌ها خود را جهان‌وطن می‌پندارند و از فیلم دوم ذره‌ای به نفع انقلاب موضع نمی‌گیرند
گفتگویی با آقایان سیدناصر هاشم زاده، مسعود اطیابی و حامد بامروت نژاد در دومین قسمت برنامه رادیویی سینما انقلاب
گفتگویی با آقایان سیدناصر هاشم زاده، مسعود اطیابی و حامد بامروت نژاد در دومین قسمت برنامه رادیویی سینما انقلاب
سعید مستغاثی: سینما انقلاب می‌تواند جای جشنواره اصلی را بگیرد
سعید مستغاثی: سینما انقلاب می‌تواند جای جشنواره اصلی را بگیرد
< بعدیقبلی >