جنبش فکری هنری سنما انقلاب
مسعود رجوی در سال ۶۱ اعلام می‌کند بالای ۶هزار نفر را در یک سال کشته اند/ جزئیات عملیاتی که منجر به کشته شدن موسی خیابانی شد
مسعود رجوی در سال ۶۱ اعلام می‌کند بالای ۶هزار نفر را در یک سال کشته اند/ جزئیات عملیاتی که منجر به کشته شدن موسی خیابانی شد
اگر مایه زندگی بندگیست---دو صد بار مردن به از زندگیست؛ نگاهی بر فیلم مبارک/ محمد بحرینی
اگر مایه زندگی بندگیست---دو صد بار مردن به از زندگیست؛ نگاهی بر فیلم مبارک/ محمد بحرینی
قزوه: بزرگترین ظلم به آوینی این است که بگوییم دیگر مانند آوینی نداریم. بیایید من در همین حوزه هنری سه چهارتا مرتضی آوینی نشانتان دهم.
قزوه: بزرگترین ظلم به آوینی این است که بگوییم دیگر مانند آوینی نداریم. بیایید من در همین حوزه هنری سه چهارتا مرتضی آوینی نشانتان دهم.
رکوردهای تاریخی که ارتش در هنر ایران برجای گذاشت/ حماسه‌هایی که هستند ولی تصویر نمی‌شوند
رکوردهای تاریخی که ارتش در هنر ایران برجای گذاشت/ حماسه‌هایی که هستند ولی تصویر نمی‌شوند
< بعدیقبلی >