جنبش فکری هنری سنما انقلاب
نشست تخصصى "خودمهارگرى و ابرکودک؛ بازاندیشى در سینماى کودک"
نشست تخصصى "خودمهارگرى و ابرکودک؛ بازاندیشى در سینماى کودک"
سرزمین مین؛ فیلمی در راستای اهداف ضدجنگ
سرزمین مین؛ فیلمی در راستای اهداف ضدجنگ
ویلایی‌ها ضدجنگ، سیاه نما و وطن‌فروشانه نیست؛ نگاهی بر فیلم ویلایی ها/ مجید محمدزمانی
ویلایی‌ها ضدجنگ، سیاه نما و وطن‌فروشانه نیست؛ نگاهی بر فیلم ویلایی ها/ مجید محمدزمانی
همجنس گرایی، نژادپرستی و اسراییل در رقابتی تنگاتنگ!/ سعید مستغاثی
همجنس گرایی، نژادپرستی و اسراییل در رقابتی تنگاتنگ!/ سعید مستغاثی
< بعدیقبلی >