جنبش فکری هنری سنما انقلاب
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت خانه من است
 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت خانه من است
درباره کتاب درون مایه های اساسی سینمای آمریکا - جلد دوم: کابوس آمریکایی
 درباره کتاب درون مایه های اساسی سینمای آمریکا - جلد دوم: کابوس آمریکایی
در ایران کسی فیلم ایدئولوژیک بسازد، به او انگ فیلمساز حکومتی می زنند
در ایران کسی فیلم ایدئولوژیک بسازد، به او انگ فیلمساز حکومتی می زنند
«نفس» و «مزارشریف» رکورددار نامزدهای جشنواره مقاومت شدند
«نفس» و «مزارشریف» رکورددار نامزدهای جشنواره مقاومت شدند