جنبش فکری هنری سنما انقلاب
سید مهدی ناظمی: با پذیرش حرف هیچکاک، هیچ فیلمی از کیارستمی شخصیت نخواهد داشت
سید مهدی ناظمی: با پذیرش حرف هیچکاک، هیچ فیلمی از کیارستمی شخصیت نخواهد داشت
شهاب اسفندیاری: عباس کیارستمی، فصل ایران را به کتاب های تاریخ سینما افزود.
شهاب اسفندیاری: عباس کیارستمی، فصل ایران را به کتاب های تاریخ سینما افزود.
نقش پرسپکتیو و تکرار در اندیشه سینمایی کیارستمی
نقش پرسپکتیو و تکرار در اندیشه سینمایی کیارستمی
سیر سینمای کیارستمی از زبان سعید مستغاثی
سیر سینمای کیارستمی از زبان سعید مستغاثی