داستان‌های ایرانی چه تأثیری بر آثار شکسپیر گذاشتند؟

کتاب «شکسپیر و ایران» تلاش دارد به تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم ادبیات ایران و افسانه‌های فارسی بر آثار نمایشی شکسپیر بپردازد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اجرا شده توسط: همیار وردپرس