قمی: شاخص عملکرد مسئولان، مکتب امام خمینی (ره) باشد

شاخص عملکرد همه مسئولان باید مکتب امام خمینی (ره) باشد و میزان عملکردها بر اساس دور و نزدیکی به مکتب امام است.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اجرا شده توسط: همیار وردپرس