شاه حسینی

واکاوی جشنواره سی و دوم فیلم فجر؛ مجید شاه حسینی

می توان برخلاف تحلیل های سینمایی موجود، از منظر انقلاب اسلامی به جشنواره سی و دوم نگریست. انتظار می رفت که جشنوارۀ متفاوتی را ببینیم چون این خاصیت سال های کبیسۀ سینمایی است؛ زمانی که دولت ها تغییر می کنند و مدیران جدید سینمایی منصوب می شوند. اما واقعیت آن است که میزان تغییرات و […]

فرزند چهارم

فرزند چهارم

داستان فیلم سفری است به آن سوی آفریقا جایی که شرافت انسانی در گیرو دار جنگ و قحطی سربلند بیرون می‌آید.