جنبش فکری هنری سنما انقلاب
جوایز آکادمی اسکار

مراسم جوایز آکادمی که آن را تا سال 2013 به‌طور غیررسمی اسکار (Oscar) می‌نامند و از آن پس به طور رسمی مراسم اسکار نام گذاری شد ، مراسمی است که که هر ساله توسط آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک (AMPAS) آمریکا به بهترین آثار صنعت سینما اهدا می‌شود. این مراسم یکی از شاخص‌ترین مراسم‌ اهدای جوایز در جهان است .