جنبش فکری هنری سنما انقلاب
جشنواره بین المللی فیلم فجر

جشنواره بین المللی فیلم فجر مهمترین جشنواره سینمایی ایران است که در طی دهه فجر به مدت ده روز برگزار می شود. این جشنواره تا سال 1374 به صورت ملی برگزار می شد و از آن سال تا کنون با اضافه شدن بخش بین الملل به صورت بین المللی برگزار می شود.

در بخش ملی این جشنواره در چند بخش اجرا می گردد:

الف : سودای سیمرغ(مسابقه سینمای ایران)
ب): نگاه نو(فیلم های اول)
ج): سینما حقیقت(آثار مستند سینمایی)
د): فیلم برگزیده تماشاگران

بخش بین المللی جشنواره نیز شامل بخش های زیر است:

الف )جلوه گاه شرق (مسابقه سینمای کشورهای اسلامی -آسیایی)

ب )سینما سعادت