جنبش فکری هنری سنما انقلاب
جشنواره فیلم  دینی رویش

جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش محملی برای معرفی قابلیت سینمای دینی در ابعاد ملی است تا بستری مناسب جهت عرضه فیلم سازانی باشد که آثارشان مفهوم دین، اخلاق، امید و نجابت را ترویج می‌کند و نیز عرصه‌ای برای پدید آوردن انگیزه و امید در فیلم سازان جوان و آینده سازان سینمای حرف‌های ایران است.

این جشنواره در بخش‌های مختلف ملی، جوانه‌های رویش و بخش‌های جنبی برگزار می‌شود.

بخش ملی جشنواره به نمایش آثار داستانی، مستند و پویانمایی با محوریت آموزه‌ها و مباحث دینی و آثاری که مضامین و رویکردشان براساس تعاریف رهبری از سینما و آثار دینی است اختصاص دارد.

همچنین زمان برای فیلم‌های مستند حداکثر 40 دقیقه و فیلم‌های داستانی و پویا نمایی حداکثر 30 دقیقه است.
بخش جوانه‌های رویش نیز به نمایش آثار کوتاه دینی داستانی، مستند و پویانمایی فیلم سازان اول و دوم اختصاص خواهد داشت. همچنین بخش‌های جنبی جشنواره شامل سمینارها، نگاه نو و نمایش‌های ویژه می‌شود.

این جشنواره پنجم تا هشتم اسفند ماه 1393 در پردیس سینمایی آزادی برگزار می گردد.