جنبش فکری هنری سنما انقلاب

گزارش تصویری از جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی در سال آغازین این برنامه، از این به بعد... 


گزارش تصویری روز پنجم سینما انقلاب(2)

حلقه های هم اندیشی پیرامون فیلم دوم امشب(خداحافظی طولانی) برگزار شد.گزارش تصویری روز پنجم سینما انقلاب(2)

حلقه های هم اندیشی پیرامون فیلم دوم امشب(خداحافظی طولانی) برگزار شد.