جنبش فکری هنری سنما انقلاب


گفتگوی اختصاصی سینما انقلاب با محمود گبرلو/ سینما انقلاب در مسیری که حضرت اقا فرمودند، که بستری برای کرسی های آزاد اندیشی ایجاد کنیم تا بتوانیم برای توسعه ی کشور از سینما استفاده کنیم، باید ادامه یابد و با جدیت دنبال شود.

 سینما محل بحث و گفتگو است. در عرصه ی بحث و گفتگو لازم است که طرفین، موافقین و مخالفین...