جنبش فکری هنری سنما انقلاب

عالم سینما و عالم معماری
درباره سینما و معماری

اگر به واقع، بتوانیم مفاهیم نظری، نگاه بنیادین و جهان‌بینی را زادگاه و مولد... 


معماری در خدمت سینما و فیلم
درباره سینما و معماری

معماری چگونه می­تواند به سینما کمک کند؟ نحوه اثرگذاری معماری بر فیلم چگونه است؟ کدام بخش... خیال منفصل

بدان که اول شرط از برای مجاهد که می تواند منشاء غلبه بر شیطان و جنودش شود، حفظ طائر خیال...