جنبش فکری هنری سنما انقلاب
چیستی ژانر

ژانر کلمه ای است فرانسوی به معنای نوع و گونه. ژانر در طول سی سال گذشته جایگاه مهمی را در... 


خالی از حقیقت!

 هنگامی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده‌های شهدای هفتم تیر و جمعی از...