جنبش فکری هنری سنما انقلاب

علاوه بر قوانین و مقررات نحوه ی انتخاب رئیس برگزاری مراسم ، نامزدها  و نحوه ی انتخاب برندگان جوایز اسکار ، برگزاری مراسم هر ساله اسکار نیز خود شامل قوانین گوناگون در حوزه های مختلف است که از نحوه ی ورود افراد روی فرش قرمز تا آرایش آنان و دستورالعمل ریز برگزاری مراسم جوایز را در بر می گیرد. کلیه قوانین مربوط به انتخاب نامزدها ، برندگان و برگزاری این مراسم توسط گروهی از اعضای آکادمی به نام هیئت فرماندهی تعیین می گردد که برگزیدگان 17 کارگروه تخصصی آکادمی هستند. تامل در این همه دقت  و  وجود آیین نامه و قوانین سخت گیرانه و ریز بینانه به همراه کار شورایی آکادمی جوایز اسکار  و مقایسه آن با نحوه ی انتخاب هیئت انتخاب فیلم های ورودی به جشنواره ی فجر  و هیئت داوران و  دبیر جشنواره و ترکیب تخصصی و تعداد داوران در جشنواره ی فجر  امری ضروری به نظر می رسد. شاید زمان آن رسیده است که در آیین نامه نه چندان روشن جشنواره فیلم فجر و شیوه نامه اجرایی آن دوباره بازنگری شود .

مراسم اسکار - بخش سوم : قوانین نحوه ی برگزاری مراسم اسکار را چه کسانی تعیین می کنند؟

 هیئت فرماندهی Board of Governors آکادمی جوایز اسکار چه کسانی هستند؟
آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک قوانین و چارچوب حقوقی مشخصی را دارد. در هر دوره از مراسم جوایز اسکار قوانین خاص مورد نیاز از میان این قوانین رسمی برداشت شده و به کار گرفته می شوند. این قوانین توسط هیئت فرماندهی یا Board of Governors تعیین می شود. هیئت فرماندهی شامل نمایندگان هریک از هفده شاخه ی آکادمی است. هریک از شاخه های آکادمی سه نماینده در هیئت فرماندهی دارند. هیئت فرماندهی مسئول ایجاد وحدت رویه بین تمام شاخه ها ، کنترل برگزاری مراسم و تدوین سیاست های عمومی آکادمی است. اعضای هیئت فرماندهی هر سال هیئت مدیره ای را برای انجام فعالیت های اداری آکادمی انتخاب می کنند. این هیئت مدیره به همراه دویست نفر از کارکنان کارهای روزانه ی آکادمی را پیش می برند.


قوانین و مقررات برگزاری مراسم جوایز اسکار
این قوانین به صورت مجزا در سایت اصلی جایزه ی اسکار به صورت فایل پی دی اف آورده شده اند. به عنوان مثال قوانین کلی جشنواره ی هشتاد و هفتم اسکار که در پایان ماه فوریه سال 2015 برگزار می شود مشتمل بر 34 صفحه است . این قوانین که نامشان با اعداد مشخص می شود، تک تک جزئیات لازم برای برگزاری مراسم جایزه اسکار از انتخاب کاندیداها تا شیوه نامه اجرایی روز مراسم را شامل می شوند. به عنوان مثال قانون یک شامل جزئیات جوایز است از جایزه اسکار تا دیگر جوایزی که در مراسم اهدا می شوند را به همراه جزئیات و شیوه نامه شرح می دهد ؛ قوانین دو و سه درباره ی شرایط فیلم هایی است که شایستگی حضور در بخش نامزدی را دارند. به عنوان مثال در بخشی از قانون دوم می خوانیم فیلم باید حداقل ۴۰ دقیقه بوده و در نسخه ۳۵ یا ۷۰ میلیمتری و یا در فرمت دیجیتالی ۲۴ یا ۴۸ فریم تهیه و وضوح آن نباید کمتر از ۱۲۸۰×۷۲۰ باشد. در این قوانین حتی شیوه ی اجرای مراسم فرش قرمز و نحوه ی حضور افراد و ورود شان نیز توضیح داده شده است.
جشن اعطای این جوایز توسط سازمان امنیت داخلی آمریکا به عنوان رویداد ویژه امنیت ملی محسوب می‌شود.نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.