جنبش فکری هنری سنما انقلاب

حلقه های هم اندیشی پیرامون فیلم دوم امشب(خداحافظی طولانی) برگزار شد.

گزارش تصویری روز پنجم سینما انقلاب(2)

گزارش تصویری روز پنجم سینما انقلاب(2)نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.