جنبش فکری هنری سنما انقلاب
معرفی کتاب های سینمایی فرهنگی/ 29

نسبت سینما و اقتصاد در دنیای امروز معادله ای پیچیده و اسرارآمیز است. این تجارت پرسود ظاهراً مهم ترین وسوسه ایست که نگاه صاحبان سرمایه را به سوی هنر هفتم متمایل ساخته و با مرور زمان ابعاد پیچیده تری یافته است.

دایره المعارف مصور اربابان سینما (پول و قدرت در هالیوود)

کتاب اربابان سینما نوشته ادوارد جی اپستاین و با ترجمه الهام شوشتری زاده توسط انتشارات سایان به چاپ رسیده است.

نسبت سینما و اقتصاد در دنیای امروز معادله ای پیچیده و اسرارآمیز است. این تجارت پرسود ظاهراً مهم ترین وسوسه ایست که نگاه صاحبان سرمایه را به سوی هنر هفتم متمایل ساخته و با مرور زمان ابعاد پیچیده تری یافته است.
کتاب حاضر مجموعه ای ارزشمند پیرامون مناسبات پیچیده و پنهان در سینمای آمریکا که (در پی استقبال کم نظیر از کتاب امپراطوری هالیوود و به عنوان تداوم منطقی آن) از افول نظام استودیویی قدیمی تا شکل گیری کارتل های چندرسانه ای جدید را روایت می کند و در این سیر تاریخی؛ منطق هنری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و رسانه ای هالیوود را مورد واکاوی قرار می دهد.
این مجموعه از شش فصل با عناوین «سیستم جدید»، «هنر فریب، فریب هنر»، «آفرینش مخاطب»، «منطق اقتصادی هالیوود»، «منطق اجتماعی هالیوود» و «منطق سیاسی هالیوود» تشکیل شده است.نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.