جنبش فکری هنری سنما انقلاب
معرفی کتاب های سینمایی فرهنگی/ 30

اگر بپذیریم که در دنیایی زندگی می کنیم که ابر سنگین رسانه سایه خود را بر همه ابعاد زندگی انسانها گسترده است و کلیه روابط بشری از جنگ و صلح گرفته تا انواع و اشکال تعاملات فرهنگی و سیاسی در چنبره امواج الکترونیک و سایبرنتیک قرار دارند این سوال مطرح می شود که فرایند دیپلماسی و چانه زنی بین المللی که از مهمترین موئلفه های روابط بین الملل است تا چه اندازه متاثر از این پدیده است.

دیپلماسی رسانه ای

کتاب دیپلماسی رسانه ای  تلاشی است به منظور واکاوی واژه دیپلماسی رسانه ای و بررسی بایدها و نبایدها در روند فعلی دیپلماسی رسانه ای در جمهوری اسلامی ایران.

این کتاب پایان نامه آقای محمد اسماعیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه در دانشکده صدا و سیما  است که با راهنمایی دکتر محمدرضا سعید آبادی و مشاورت دکتر حسام الدین آشنا توسط انتشارات جام جم به چاپ رسید.

نگارنده در این کتاب با توضیح عبارت دیپلماسی رسانه ای و تشریح نظریات مربوط به تعامل میان دیپلماسی و رسانه به مسائلی نظیر نقش دیپلماسی رسانه ای در امنیت ملی ، پرستیژملی و حل مناقشات بین المللی از طریق رسانه می پردازد.در این کتاب مدلی از نحوه تعامل میان دستگاه سیاست خارجی و رسانه ملی  ارائه گردیده است.

نویسنده در پایان پیشنهاداتی در خصوص ارتقای سطح کیفی دیپلماسی رسانه ای در سازمان صدا و سیما ارائه می نماید که مهمترین آنها توجه به مسئله استقلال سردبیری ، هماهنگی و انسجام سازمان ها در خصوص ارتباطات بین المللی ، ایجاد بلوک های رسانه ای و همچنین لزوم ایجاد مرکزی برای تدوین استراتژی سازمان صدا وسیما در حوزه دیپلماسی رسانه ای می باشد.نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.