جنبش فکری هنری سنما انقلاب

ماجرای نیمروز فیلمی است که بر خلاف خیلی از فیلمهای تاریخی، دارای لوکیشن های رئال و بازی های خوب و از همه مهم تر، روایتگری صادق برای تاریخ آن سال بود. شاید تنها ایرادی که بتوان برای این فیلم مطرح کرد، بحث تاخیر در شروع قصه است. نکته ای که در فیلم ایستاده در غبار هم بارز بود اما در این فیلم بهبود یافته بود.

ایستاده برای انقلاب؛ نگاهی بر فیلم تحسین شده ماجرای نیمروز/ علی کرمی

فیلم دوم مهدویان، حکایتی جذاب و دیدنی از اتفاقات سال 60 و التهاباتی است که به خاطر طرح براندازی حکومت توسط گروه مجاهدین خلق در تهران و چندین شهر دیگر ایجاد شده بود.

ماجرای نیمروز فیلمی است که بر خلاف خیلی از فیلمهای تاریخی، دارای لوکیشن های رئال و بازی های خوب و از همه مهم تر، روایتگری صادق برای تاریخ آن سال بود. شاید تنها ایرادی که بتوان برای این فیلم مطرح کرد، بحث تاخیر در شروع قصه است. نکته ای که در فیلم ایستاده در غبار هم بارز بود اما در این فیلم بهبود یافته بود.

موضوع دیگری که باید بدان مطرح کرد، قدرت کنترل مخاطب در فیلم توسط مهدویان است. و به گونه ای فیلم خود را می سازد که هر جایی که بخواهد، مخاطب رامی خنداند و هر کجایی که بخواهد مخاطب را به فکر فرو می برد و این هنری است که کمتر کارگردانی در ایران از آن بهره می برد چرا که اکثرا در پی این هستند که با گفتن الفاظ و نوع بازی مخاطب را به خنده درآورند.

 نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.