جنبش فکری هنری سنما انقلاب

سینما انقلاب محفلی است برای تضارب آرا  بین سینماگران و اساتید و نخبگان علوم انسانی. این هم اندیشی پنج سال را با فراز و نشیب هایی طی کرده است. ششمین دوره این هم اندیشی از روز بیست و دوم بهمن ماه به مدت یک هفته آغاز به کار کرده است.

گزارش تصویری روز دوم ششمین هم اندیشی سینما انقلاب

سینما انقلاب محفلی است برای تضارب آرا بین سینماگران و اساتید و نخبگان علوم انسانی. این هم اندیشی پنج سال را با فراز و نشیب هایی طی کرده است. ششمین دوره این هم اندیشی از روز بیست و دوم بهمن ماه به مدت یک هفته آغاز به کار کرده است.

برنامه پخش فیلم ها و حلقه های خرد و کلان روزانه از طریق همین رسانه اعلام خواهد شد.

گزارش تصویری روز دوم  تقدیم می گردد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.