جنبش فکری هنری سنما انقلاب

سینما انقلاب محفلی است برای تضارب آرا  بین سینماگران و اساتید و نخبگان علوم انسانی. این هم اندیشی پنج سال را با فراز و نشیب هایی طی کرده است. ششمین دوره این هم اندیشی از بیست و دوم بهمن ماه به مدت یک هفته کار خود را در سالن سوره حوزه هنری آغاز کرده است.

حضور دکتر مومنی شریف ریاست حوزه هنری در سومین روز هم اندیشی سینما انقلاب

سینما انقلاب محفلی است برای تضارب آرا  بین سینماگران و اساتید و نخبگان علوم انسانی. این هم اندیشی پنج سال را با فراز و نشیب هایی طی کرده است. ششمین دوره این هم اندیشی از بیست و دوم بهمن ماه به مدت یک هفته کار خود را در سالن سوره حوزه هنری آغاز کرده است.

 اساتید و اندیشمندان متعددی در طی این سه روز برگزاری ششمین هم اندیشی سینما انقلاب، در این برنامه حضور بهم رساندند. 

در سومین روز این هم اندیشی آقای دکتر مومنی شریف ریاست حوزه هنری در این نشست حضور بهم رساندند تا در سخنرانی آیت الله قائم مقامی شرکت کنند.نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.