جنبش فکری هنری سنما انقلاب

در سومین روز ششمین هم اندیشی سینما انقلاب آیت الله قائم مقامی به سخنرانی پرداختند و در حوزه سینما و انقلاب اسلامی و همچنین بحث تعامل میان پدیده ی انقلاب و دیگر مقوله ها به ایراد سخنرانی پرداختند. 

حضور آیت الله قائم مقامی در سومین روز از ششمین هم اندیشی سینما انقلاب

سینما انقلاب محفلی است برای تضارب آرا  بین سینماگران و اساتید و نخبگان علوم انسانی. این هم اندیشی پنج سال را با فراز و نشیب هایی طی کرده است. ششمین دوره این هم اندیشی از بیست و دوم بهمن ماه به مدت یک هفته کار خود را در سالن سوره حوزه هنری آغاز کرده است.

 اساتید و اندیشمندان متعددی در طی این سه روز برگزاری ششمین هم اندیشی سینما انقلاب، در این برنامه حضور بهم رساندند. 

در سومین روز ششمین هم اندیشی سینما انقلاب آیت الله قائم مقامی به سخنرانی پرداختند و در حوزه سینما و انقلاب اسلامی و همچنین بحث تعامل میان پدیده ی انقلاب و دیگر مقوله ها به ایراد سخنرانی پرداختند. 


متن مشروح این سخنرانی به زودی در سایت سینما انقلاب منتشر می شود...نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.