جنبش فکری هنری سنما انقلاب
کوتاه نوشت؛

اشتباه نکنید! مسئله این نیست که هر کاری عقوبتی دارد! طبقه‌ای که هنوز در خرافات باقی مانده فکر می‌کند هر امری عقوبتی دارد. اینان تصادف را به مثابه عقوبت می‌گیرند. 

عقوبت در جامعه عقب مانده؛ به بهانه فیلم سد معبر/ سجاد صلاحی

اشتباه نکنید! مسئله این نیست که هر کاری عقوبتی دارد! طبقه‌ای که هنوز در خرافات باقی مانده فکر می‌کند هر امری عقوبتی دارد. اینان تصادف را به مثابه عقوبت می‌گیرند. این طبقه اساساً شانیتی برای پیشرفت ندارد، مگر یک شان؛ خدمت به خیانت سرمایه‌داران و روشنفران! بگذریم از تصویر سیاه و دروغینی که روشنفکران از جامعه پایین‌شهری و مردم طبقه مستضعف نمایش می‌دهند. اما دغدغه فیلم سد معبر این است که یک زمانی امکان داشت اعتقادات – بخوانید خرافات!- را در جهت کنترل این طبقه فرودست بکار گرفت، اما حالا این دیوار و سد در حال فروریختن است. سدی که حافظ منافع سرمایه‌داران بود در حال ترک خردن است! دین جایگاه کارکردی خود را دارد از دست می‌دهد. برای روشنفکران نه تنها دین خرافه‌ای بیش نیست بلکه تنها کارکردش این است که در خدمت سرمایه‌داری قرار بگیرد و حال که این کارکردش نیز در حال فروریختن است باید چیز دیگری را جایگزین آن کرد؛ اتفاقی که در جامعه غرب و در نسبت با مسیحیت افتاد.

«بگذارید این طور بگوییم؛ مسئله روشنفکران ما این است که در جامعه، مردم طبقات پایین جامعه چگونه زیر چرخ‌های توسعه سرمایه‌داران خُرد شود! اما نمی‎فهمند که جامعه و دین مسیحی متفاوت از دین و جامعه اسلامی است»نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.