جنبش فکری هنری سنما انقلاب

در چهارمین روز ششمین هم اندیشی سینما انقلاب کارگردان و نویسنده فیلم سرگشته در سالن سوره حوزه هنری حضور بهم رساندند.

حضور عوامل فیلم سرگشته در چهارمین روز ششمین هم اندیشی سینما انقلاب

به بهانه اکران فیلم سرگشته در چهارمین روز ششمین هم اندیشی سینما انقلاب ، آقایان سهیل سلیمی کارگردان و سید ناصر هاشم زاده در سالن سوره حوزه هنری حضور بهم رساندند. 

براساس برنامه قبلی ششمین هم اندیشی سینما انقلاب پس از اکران فیلم سرگشته، نشست نقد و بررسی با حضور منتقدین ، کارگردان و نویسنده فیلم برگزار خواهد شد. 

 

 

 

 نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.