جنبش فکری هنری سنما انقلاب

هادی مقدم دوست در پنجمین روز ششمین هم اندیشی سینما انقلاب در سالن سوره حوزه هنری حضور پیدا کرد.

حضور آقای مقدم دوست در پنجمین روز ششمین هم اندیشی سینما انقلاب

سینما انقلاب محفلی است برای تضارب آرا  بین سینماگران و اساتید و نخبگان علوم انسانی. این هم اندیشی پنج سال را با فراز و نشیبهایی طی کرده است. ششمین دوره این هم اندیشی از دیروز بیست و دوم بهمن ماه به مدت یک هفته آغاز به کار کرده است.

آقای هادی مقدم دوست در پنجمین روز ششمین هم اندیشی سینما انقلاب پیش از اکران فیلم ماه گرفتگی در محفل سینما انقلاب حضور پیدا کرد و با خبرنگاران سینما انقلاب و رسانه ها گفتگو کرد. نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.