جنبش فکری هنری سنما انقلاب

محمدباقر مفیدی کیا کارگردان و مستندساز به هم اندیشی سینما انقلاب حضور پیدا کردند.

حضور محمدباقر مفیدی کیا در ششمین هم اندیشی سینما انقلاب

محمدباقر مفیدی کیا کارگردان و مستندساز به هم اندیشی سینما انقلاب حضور پیدا کردند. 

لازم به ذکر است امروز فیلم ماه گرفتگی در سانس ساعت20 اکران می گردد.نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.