جنبش فکری هنری سنما انقلاب

در ششمین روز از برگزاری هم اندیشی سینما انقلاب، سرکار خانم دوستی کارگردان فیلم دریاچه ماهی در سالن سوره حوزه هنری حضور پیدا کرد.

حضور کارگردان فیلم دریاچه ماهی در ششمین روز هم اندیشی سینما انقلاب

سینما انقلاب محفلی است برای تضارب آرا بین سینماگران و اساتید و نخبگان علوم انسانی. این هم اندیشی پنج سال را با فراز و نشیب هایی طی کرده است. ششمین دوره این هم اندیشی از روز بیست و دوم بهمن ماه به مدت یک هفته آغاز به کار کرده است.

در ششمین روز از برگزاری هم اندیشی سینما انقلاب، سرکار خانم دوستی کارگردان فیلم دریاچه ماهی در سالن سوره حوزه هنری حضور پیدا کرد و با خبرنگاران سینما انقلاب در حال گفت و گو و مصاحبه می باشند.نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.