جنبش فکری هنری سنما انقلاب

جمال شورجه کارگردان مطرح سینمایی که پروژه سریال حضرت موسی را در دست تولید دارند، لحظاتی پیش وارد سالن سوره شدند.

ورود آقای جمال شورجه به سالن سوره حوزه هنری

جمال شورجه کارگردان مطرح سینمایی که پروژه سریال حضرت موسی را در دست تولید دارند، لحظاتی پیش وارد سالن سوره شدند.

آقای شورجه از داوران پنجمین دوره جایزه سینمایی ققنوس که در سال 94 برگزار شد، بودند.

 نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.