جنبش فکری هنری سنما انقلاب

سه بیگانه اعتراض تمسخر آمیز به وضع موجود با بازی های بچگانه و طنزهای تکراری برای مخاطبی که در شرایط فعلی دوران سختی را از نظر اقتصادی پشت سر می گذارد.

اعتراضات یک خودباخته؛ نقدی کوتاه بر فیلم سه بیگانه/ ابراهیم یزدانی

سه بیگانه اعتراض تمسخر آمیز به وضع موجود با بازی های بچگانه و طنزهای تکراری برای مخاطبی که در شرایط فعلی دوران سختی را از نظر اقتصادی پشت سر می گذارد.
فیلم با داستان سه شخص که نقش جاسوس را بازی می کنند آغاز می شود و حضور این افراد در ایران و اتفاقات زندگی آنها در ایران دستمایه نقد وضعیت موجود کشور می شود.
کارگردانی که خودش الان با یک شبکه ماهواره ای در حال همکاری است ; وجود ماهواره در کشور و طرح جمع آوری آن را مورد تمسخر قرار می دهد. نشان دادن شخصیت روحانی در این فیلم به عنوان شخص خوش گذران و بی توجه , بازنمایی های این فیلم است. طنزی نقد گونه و بی ادبانه به وضع موجود و عدم توجه به داشته ها که در واقع نوعی خودباختگی است .

 نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.