جنبش فکری هنری سنما انقلاب

همایش "راوی ملکوت" با هدف بررسی ادبیات و ویژگی‌های نثر سید شهیدان اهل قلم سیدمرتضی آوینی در دانشگاه تهران برگزار می گردد.

همایش "راوی ملکوت" با هدف بررسی ادبیات و ویژگی‌های نثر سید شهیدان اهل قلم

همایش "راوی ملکوت" با هدف بررسی ادبیات و ویژگی‌های نثر سید شهیدان اهل قلم سیدمرتضی آوینی در دانشگاه تهران برگزار می گردد.

در این نشست که با حضور استاد یوسفعلی میرشکاک و استاد علیرضا قزوه برگزار می شود، ابعاد مختف نثر و ادبیات سید مرتضی آوینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

زمان: یکشنبه 27 فروردین از ساعت 15 الی 17

مکان: دانشگاه تهران دانشکده زبان و ادبیات فارسی

ورود برای عموم آزاد است.

 

 

 نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.