جنبش فکری هنری سنما انقلاب
معرفی جشنواره ها

این جشنواره که از سال 60 تا به امروز فعالیت می کند از سال 82 با نام جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تغییر نام داده است.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ جشنواره فیلم کوتاه با عنوان «بخش ۸ و ۱۶ م. م» در جشنواره فجر برگزار گردید. از سال ۱۳۶۵ با پاگرفتن «انجمن سینمای جوانان ایران» به طور رسمی این جشنواره توسط انجمن برگزار شد که نام آن به جشنواره «سینمای جوان» تغییر یافت. (در دو زیرمجموعه فیلم وعکس) ششمین جشنواره سینمای جوان در فروردین ۱۳۶۷ در دو بخش فیلم و عکس برگزار شد و بالاخره در سال ۱۳۷۵ همزمان با سیزدهمین جشنواره سراسری سینمای جوان جشنواره عنوان بین‌المللی را نیز از آن خود کرد.

در سال ۱۳۷۶ جشنواره بین‌المللی سینمای جوان علاوه بر زیرمجموعه فیلم و عکس، بخش فیلمنامه را در دل خود جای داد و ۲ دوره به این شکل برگزار شد. اما در سال ۱۳۷۸ شانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینمای جوان اختصاصاً به فیلم پرداخته و با شکل گرفتن جشنواره‌های استانی و منطقه‌ای سینمای جوان و نام و رسمی که این جشنواره در سطح جهان یافت و حالا دیگر رویکرد آن تنها سینمای جوان نبود بلکه بعنوان جشنواره‌های جدی در سطح منطقه و جهان عنوان گرفت.

این جشنواره از سال ۱۳۸۲ با «جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران» تغییر نام یافت و تاکنون ادامه داشته است.نقل مطالب پایگاه سینما انقلاب، بدون ذکر منبع غیرمجاز است.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی پیرامون این مطلب به ثبت نرسیده است.