جنبش فکری هنری سنما انقلاب


برادران وارنر

وارنر برادرز یکی از اصلی ترین کمپانی‌های فیلم‌سازی در ایالت متحده آمریکا است. این کمپانی... 
در سال‌‌های اخیر سینمای آخرالزمانی شاهد نوعی جدید و نسبتا جذاب در سینمای آخرالزمانی است....